Zasady rekrutacji

Do udziału w projekcie zapraszamy publiczne i niepubliczne żłobki i przedszkola z obszaru całej Polski. Wystarczy przejść cztery kroki, by czerpać z zasobów pakietu edukacyjnego przygotowanego w ramach projektu

Krok 1: wybór placówki (żłobka lub przedszkola)

W pierwszym kroku weryfikowany jest status formalny placówki.

Krok 2: rejestracja placówki (żłobka lub przedszkola)

Po podaniu niezbędnych informacji, placówka zostanie zarejestrowana i rozpocznie się proces rekrutacji do projektu.

Krok 3: zgłoszenie uczestników

Podczas rekrutacji niezbędne będzie zgłoszenie uczestników projektu: dzieci, rodziców i nauczycieli.

Krok 4: kwalifikacja do projektu

Do projektu kwalifikować będzie komisja zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.